DỊCH VỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU

 

1. Các thiết bị thuộc lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

 

 
Thiết bị điện cầm tay
 
TCVN 5039-90
2 Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện) TCVN 6008:2010, TCVN 6295:1997
TCVN 6153:1996; TCVN 6156:1996
TCVN 6290:1997; TCVN 6291:1997
TCVN 6292:1997; TCVN 6294:1997
3 Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải) TCVN 4244-86
4 Nồi hơi TCVN 6004:1995 àTCVN 6007:1995
TCVN 6413:1998
5 Tời chở người TCVN 4244-86;TCVN 5862:1995
TCVN 5864:1995;TCVN 4755:89;
TCVN 5206:1990,  TCVN 5209:1990
         6          
 
Thang máy TCVN 5744:1993; TCVN 5866:1995
TCVN 5867:1995; TCVN 6904:2001
TCVN 6905:2001
7 Thang cuốn TCVN 6397:1998; TCVN 6906:2001
 

2. Thủ tục kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

– Đầu tiên bạn hãy liên hệ với Vinacontrol CE
– Chúng tôi sẽ cấp cho bạn bản đăng ký kiểm tra, sau đó bạn hoàn tất hồ sơ rồi gửi về cho chúng tôi.
– Chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy kết quả tiếp nhận hồ sơ, bạn cầm giấy này trình bày cho Hải qua, họ sẽ cho bạn lấy hàng ra khỏi cảng.
– Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẩu thử nghiệm (nếu cần) rồi cấp cho bạn kết quả chứng nhận. Bạn trình giấy chứng nhận cho hải quan để hoàn thành thủ tục.
Khi làm việc với chúng tôi bạn sẽ được hổ trợ dịch vụ kiểm định an toàn

3. Lý do bạn nên chọn Vinacontrol Cert là đơn vị kiểm tra hàng hóa nhập khẩu:

– Tất cả Hải quan đều biết rõ về chúng tôi.
– Lịch sử Vinacontrol hình thành từ lâu đời (gần 60 năm kinh nghiệm)
– Thủ tục nhanh chóng, giá hành hợp lý.
– Cung cách phục vụ chu đáo