DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

 

1. Giới thiệu dịch vụ kiểm định hệ thống lạnh 

Kiểm định hệ thống lạnh là kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh được quy định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2.Phạm vi áp dụng kiểm định hệ thống lạnh 

- Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống lạnh thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
- Không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

3. Đối tượng áp dụng kiểm định hệ thống lạnh

- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu , quản lý, sử dụng các hệ thống nêu tại phạm vi áp dụng
- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 

4.Đơn vị nào kiểm định hệ thống lạnh  ?

Vinacontrol CE là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống lạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936.198.789
Tài liệu viện dẫn cho quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

- QCVN 01:2008 - BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu , chế tạo;

- TCVN 6155 và 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt , sử dụng , sửa chữa và phương pháp thử;

- TCVN 6104:1996 - Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn;

- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.