DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001


Chất lượng và cạnh tranh:
Việt Nam đã và đang tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do (gần đây là WTO, sắp tới là TPP) đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của chúng ta ngày càng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ và khốc liệt hơn từ các doanh nghiệp FDI.
Trong ba nền tảng chính của năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (giá cả, chất lượng thỏa mãn khách hàng và phân phối/dịch vụ hậu mãi), chất lượng là một trụ cột cơ bản ngày càng được khẳng định về tầm quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Việc lựa chọn tiêu chuẩn ISO 9001 để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng của doanh nghiệp là một giải pháp thông minh và hiệu quả trước khi áp dụng các mô hình và công cụ quản lý khác.
 

1. Giới thiệu dịch vụ chứng nhận  ISO 9001 

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một hệ thống quản lý chất lượng, có thể chỉ dùng để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng trong nội bộ tổ chức, hoặc sử dụng nhằm mục đích chứng nhận hoặc phục vụ việc ký kết hợp đồng.  

Dưới đây là khái quát về Tiêu chuẩn ISO 9001:
Thuộc tính ISO 9001
Mục đích
 
Để cung cấp một cơ sở công bằng cho việc đánh giá năng lực của các tổ chức trong việc đáp ứng/ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và luật định thích hợp
Nội dung
 
Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn đánh giá có tính quy tắc được sử dụng để có được một sự đảm bảo về chất lượng và do đó chỉ phục vụ mục đích hợp đồng và chứng nhận
Phạm vi
 
Xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng, mục đích của nó là để cho phép tổ chức liên tục thỏa mãn các khách hàng của họ
Đối tượng áp dụng Áp dụng khi tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng và luật định và nhằm mục tiêu nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không giới hạn về quy mô, trình độ cũng như lĩnh vực hoạt động.
Dữ kiện và con số 8 Điều ; 51 Khoản;
263  yêu cầu
Bình luận Về lý thuyết, nếu nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 thì chỉ có sản phẩm phù hợp được tạo ra. Điều này giúp làm giảm sự cần thiết phải kiểm tra xác nhận sản phẩm của khách hàng khi tiếp nhận. Tuy nhiên, ISO 9001 không định rõ tất cả mọi thứ mà một tổ chức cần phải làm để thỏa mãn khách hàng. Sự thiếu sót ở đây là sự tương tác qua lại của con người sẽ gây ảnh hưởng đến việc theo đuổi chất lượng.
 
 

 Mối quan hệ của các tiêu chuẩn trong bộ ISO 9000

Trong bộ tiêu chuẩn này, chỉ có tiêu chuẩn ISO 9001 được sử dụng cho mục đích chứng nhận phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh thương mại.

2.Lợi ích áp dụng và chứng nhận ISO 9001:

Đối với người lao động: 
·      Được cung cấp phương pháp làm việc đúng ngay từ đầu;
·      Được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp;
·      Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn.
Đối với tổ chức:

·      Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng;
·      Tăng năng suất và giảm giá thành;
·      Tăng năng lực cạnh tranh;
·      Tăng uy tín và thương hiệu.
Đối với khách hàng:
·      Được cung cấp các sản phẩm dịch vụ đáp ứng các yêu cầu và vượt sự mong đợi;
·      Được cung cấp các bằng chứng để củng cố niềm tin đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ của tổ chức.

 

3.Dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của Vinacontrol CE:

Vinacontrol CE hiện đã chứng nhận và duy trì chứng nhận ISO 9001 cho trên 400 tổ chức, doanh nghiệp trong mọi loại hình khác nhau, bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổng công ty Nhà nước.
Vinacontrol CE là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chứng nhận, luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936.198.789

Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 certification procedure