Năng lực pháp lý

1.  Cục Hải quan Thành phố Hà Nội – Tổng cục Hải quan chỉ định Vinacontrol giám định hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước

2.  Bộ Y tế/ Cục an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ định Vinacontrol là tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định Vinacontrol là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón

4. Bộ Xây dựng công nhận Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol là tổ chức Thử nghiệm, chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2011/BXD theo Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 25/4/2013

5. Bộ Nông nghiệp công nhận Công ty CP Chứng nhận và kiểm địnhVinacontrol là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi theo quyết định số 253/QĐ-CN-TTPC ngày 04/09/2012.

6. Bộ lao động-Thương binh và Xã hội công nhận Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH theo quyết định số 05/QĐ-ATLĐ ngày 22/01/2014.

7. Bộ khoa học và công nghệ chứng nhận Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quyết định số 93/TĐC-ĐL ngày 16/01/2014.

8. Bộ khoa học và công nghệ chứng nhận Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức hoạt động chứng nhận với lĩnh vực Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001/TCVN ISO 9001theo quyết định số 382 ngày 07/04/2010.

9. Bộ lao động-Thương binh và Xã hội chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 351 ngày 11/09/2014.

10. Bộ lao động-Thương binh và Xã hội chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quyết định số 408 ngày 3/10/2014.

Năng lực các chi nhánh và Trung tâm phân tích:

11.  Bộ công thương chỉ định phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may cho Vinacontrol TP Hồ Chí Minh

12. Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235 cho Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

13. Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1236 cho Vinacontrol Quảng Ninh

14. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP Hồ Chí Minh

15. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1 –Vinacontrol

16.  Bộ công thương chỉ định phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may cho Vinacontrol Hải Phòng

17.  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo các Bể trụ đứng và Bể trụ nằm ngang cho Vinacontrol theo Quyết định số 3190/QĐ-TĐC ngày 16 tháng 10 năm 2013

18.  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tổ chức được thực hiện việc thử nghiệm đối với khí dầu hóa lỏng nhập khẩu (LPG) cho Vinacontrol Hải Phòng

19.  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tổ chức được thực hiện việc thử nghiệm đối với khí dầu hóa lỏng nhập khẩu (LPG) cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

20. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón cho Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 – Vinacontrol

21. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón cho Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

22. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

23. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

24. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

25. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi ủy quyền kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

26. Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công thương cho Vinacontrol Hồ Chí Minh

27. Bộ tài nguyên môi trường chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất cho Vinacontrol Hồ Chí Minh

28. Bộ tài nguyên môi trường chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất – Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

29. Quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

30. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCQG 8:2012/ BKHCN về LPG và quy định của pháp luật hiện hành

31. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCQG 8:2012/ BKHCN về LPG và quy định của pháp luật hiện hành

32. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS

33. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn công nhận Vinacontrol là tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón theo quyết định số 710/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2007

35. Bộ Công Thương chỉ định tạm thời Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol là tổ chức tham gia hoạt động thử nghiệm / Chứng nhận phân bón vô cơ theo công văn số 1908/BCT-KHCN ngày 12/03/2014

36. Bộ Công thương chỉ định Công ty TNHH Giám định Vinacontrol T.P Hồ Chí Minh là tổ chức Thử nghiệm chất lượng thép theo Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 30/5/2014

37. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol Hà Nội là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép theo Quyết định số 1229/QĐ-TĐC ngày 09/06/2014

38. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép theo Quyết định số 1230/QĐ-TĐC ngày 09/06/2014

39. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép theo Quyết định số 1231/QĐ-TĐC ngày 09/06/2014

40. Bộ khoa học công nghệ/Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chứng nhận Vinacontrol Đà Nẵng được cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quyết định số 1419/TĐC-ĐL ngày 01/08/2014.


Các tin khác: