CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM ĐỊNH HÌNH


Nhôm và hợp kim nhôm định hình là vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD, nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường.

 

 

 

1.Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy Nhôm và hợp kim nhôm định hình theo QCVN16/BXD:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan;

 

2. Hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy Nhôm và hợp kim nhôm định hình

- Liên hệ tới đơn vị được chỉ định để được tư vấn về sản phẩm;

- Điền thông tin vào bản “Đăng ký Chứng nhận”

- Đối với hàng nhập khẩu : Mang hồ sơ lô hàng theo bản đăng ký tới văn phòng chứng nhận (Hợp đồng;Vận đơn;Hóa đơn…)

- Thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn;

- Khi đầy đủ bộ hồ sơ theo đăng ký, cùng với kết quả thử nghiệm mẫu đạt thì văn phòng chứng nhận sẽ cấp “Giấy chứng nhận hợp quy "

- Nộp hồ sơ lên Sở xây dựng (tại địa phương) công bố hợp quy.

3. Phương thức chứng nhận :

 - Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước;

 - Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu;

 - Có thử nghiệm.

 

4.Thành phần hồ sơ công bố hợp quy Nhôm và hợp kim nhôm định hình :

  1. Bản công bố hợp quy;
  2. Bản mô tả sơ bộ về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  3. Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  4. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp đơn vị công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
  5. Kế hoạch giám sát đánh giá định kỳ.
  6. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

5.Đơn vị nào chứng nhận hợp quy Nhôm và hợp kim nhôm định hình ?

Vinacontrol là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chứng nhận, luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936.198.789