Tại sao phải đào tạo nguồn nhân lực?
Đào tạo nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kĩ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn”

Đào tạo nguồn nhân lực có nhiều hình thức khác nhau:
– Đào tạo mới: trang bị kiến thức về một nghề nào đó cho người chưa có nghề.
– Đào tạo lại: đào tạo lại cho người đã có nghề nhưng vì lí do nào đấy, nghề của họ không còn phù hợp nữa.
– Đào tạo nâng cao trình độ: nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để phù hợp với công việc đang hoặc sẽ đảm nhận.
– Các hình thức đào tạo khác: như đào tạo an toàn lao động hay đào tạo kĩ năng quản lý, giám sát,…
 

Đào tạo vận hành an toàn các thiết bị sau:
  • VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ NỒI HƠI
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG
  • VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP