CHỨNG NHẬN HỢP QUY THANG MÁY
 

Chứng nhận hợp quy thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo  thang máy phải được vận hành an toàn, loại các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng lưu hành trên thị trường. 

Thang máy điện là một trong những thiết bị có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt về an toàn trong việc sản xuất, lắp đặt và sử dụng. Ngày 30/12/2019, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 42/2019/BLĐTBXH  Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

 

 

1.Chứng nhận hợp quy thang máy theo QCVN 02:2019/BLĐTBXH áp dụng cho các đối tượng:

- Các đơn vị sản xuất thang máy.

- Các đơn nhập khẩu thang máy.

Các loại thang máy quy định chứng nhận:

- Thang máy loại I: Thang máy vận chuyển người

- Thang máy loại II: Thang máy vận chuyển người

- Thang máy loại III: Thang máy vận chuyển người có kèm đến hàng hóa

- Thang máy loại IV: Thang máy vận chuyển hàng hóa có người đi kèm

 

2. Quy chuẩn áp dụng với thang máy

 

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02-2019/BLĐTBXH  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng chứng nhận thang máy điện. 

 

3. Tổ chức nào chứng nhận hợp quy thang máy


Theo quyết định số 275/QĐ-ATLĐ, Ngày 11 tháng 03 năm 2020, Cục an toàn lao động/Bộ lao động -Thương binh và Xã hội, chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là đơn vị đánh giá và chứng nhận hợp quy thang máy phù hợp quy chuẩn.

 

4. Phương thức chứng nhận hợp quy thang máy:

- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước;

- Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu;

- Có thử nghiệm (nếu cần)

5. Tổ chức chứng nhận Vinacontrol Ce

- Được chỉ định theo QĐ số 05/QĐ/ATLĐ Cục an toàn lao động/BLĐTBXH;

- Tổ chức có chưc năng cung cấp các dịch vụ để đưa sản phẩm vào sử dụng cho đơn vị: giám định; kiểm tra chất lượng (với thang nhập khẩu); chứng nhận hợp quy và kiểm định an toàn

- Nguồn nhân lực chuyên sâu với đội ngũ tư vấn và chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục để đơn vị tối ưu thời gian.

- Có phòng thử nghiệm riêng

- Là tổ chức chứng nhận lâu năm,(1957)

- Chi phí hợp lý

 

Để được tư vấn vui lòng gọi: 0936.198.789