CHỨNG NHẬN HỢP QUY XI MĂNG

 
Xi măng,phụ gia cho xi măng và bê tông là vật liệu xây dựng cần phải chứng nhận hợp quy, nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu  trước khi lưu thông trên thị trường.
 
Nhóm sản phẩm xi măng theo QCVN 16:2017/BXD gồm:
- Xi măng pooc lăng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp
- Xi măng pooc lăng bền sunfat
- Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sunfat
- Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng
- Tro bay dùng cho bê tông,vữa xây và xi măng
- Thạch cao,photpho dùng để sản xuất xi măng

 

 

 

2.Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy xi măng theo QCVN16:2017/BXD:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan;

 

3. Hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy xi măng

- Liên hệ tới đơn vị được chỉ định để được tư vấn về sản phẩm;

- Điền thông tin vào bản “Đăng ký Chứng nhận”

- Mang hồ sơ lô hàng theo bản đăng ký tới văn phòng chứng nhận (Hợp đồng;Vận đơn;Hóa đơn…) đối với hàng nhập khẩu

- Thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn;

- Khi đầy đủ bộ hồ sơ theo đăng ký, cùng với kết quả thử nghiệm mẫu đạt thì văn phòng chứng nhận sẽ cấp “Giấy chứng nhận hợp quy "

- Nộp hồ sơ lên Sở xây dựng (tại địa phương) công bố hợp quy.

4. Phương thức chứng nhận:

 - Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước;

 - Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu;

 - Có thử nghiệm.

 

5,Thành phần hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy xi măng

  1. Bản công bố hợp quy;
  2. Bản mô tả sơ bộ về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  3. Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  4. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ  tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
  5. Kế hoạch giám sát định kỳ.
  6. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

6.Đơn vị nào chứng nhận hợp quy xi măng ?

Vinacontrol là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chứng nhận, luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936.198.789