DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG


1. Tại sao phải đào tạo, huấn luyện An toàn lao động?

An toàn lao động hiện đang là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội khi các vụ tai nạn lao động thường xuyên xảy ra tại các công trường, nhà máy, doanh nghiệp,... Việc đảm bảo an toàn tại nơi làm việc là hết sức cần thiết. Do đó, pháp luật quy định rõ tất cả các Doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực gì cũng đều phải tổ chức Huấn luyện An toàn lao động cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc,...

Cơ sở pháp lý:

  • Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016;
  • Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
  • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động;
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

2. Giới thiệu dịch vụ đào tạo, huấn luyện An toàn lao động của Vinacontrol CE

Vinacontrol CE được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho các nhóm ngành sau:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động;

Nhóm 5: Người làm công tác y tế;

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Vinacontrol CE là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chứng nhận, luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936.198.789